Hoạt động ngoài giờ - Trường Tiểu học Hồng Phong 1 năm học 2016 - 2017

Một số hình ảnh về các hoạt động ngoài giờ lên lớp của các bạn học sinh trường Tiểu học Hồng Phong 1

Mã Nhúng: <object id="Player" width="100%" height="100%" type="application/x-shockwave-flash"data="http://vuthu.edu.vn/js/Jwplayer/player.swf" bgcolor="#000000" name="Player" tabindex="0"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="seamlesstabbing" value="true"><param name="wmode" value="opaque"><param name="flashvars" value="netstreambasepath=http://thhongphong1.vuthu.edu.vn/tin-video/hoat-dong-ngoai-gio-truong-tieu-hoc-hong-phong-1-nam-hoc-2016-2017-c411126-8000.aspx&id=Player&image=http://quantri.vuthu.edu.vn//UploadImages/thhongphong1/ngio.jpg&autostart=true&file=mp4:%2f%2fhoat+dong+ngoai+gio.mp4&streamer=rtmp://42.112.27.33:1935/vuthu&provider=rtmp&controlbar.position=bottom&controlbar.idlehide=false" ></object>

Bài viết liên quan