Bài múa: " Tiếng hát những cô giáo trẻ " - với sự thể hiện của các cô giáo trường Tiểu học Hồng Phong 1 - Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 -11

Mã Nhúng:<object id="Player" width="100%" height="100%" type="application/x-shockwave-flash"data="http://vuthu.edu.vn/js/Jwplayer/player.swf" bgcolor="#000000" name="Player" tabindex="0"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="seamlesstabbing" value="true"><param name="wmode" value="opaque"><param name="flashvars" value="netstreambasepath=http://thhongphong1.vuthu.edu.vn/chuyen-muc/bai-mua-tieng-hat-nhung-co-giao-tre-voi-su-the-hien-cua-cac-co-giao-truong-tieu-c411126-9286.aspx&id=Player&image=http://quantri.vuthu.edu.vn//UploadImages/thhongphong1/20171117_152521.JPG&autostart=true&file=mp4:%2f%2f20171117152133_2111201716.mp4&streamer=rtmp://42.112.27.33:1935/vuthu&provider=rtmp&controlbar.position=bottom&controlbar.idlehide=false" ></object>