Tổ chức kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2019 – 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư, trường Tiểu học  Hồng Phong đã tổ chức kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2019 – 2020cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 trong 5 ngày từ ngày 23 đến ngày  27 tháng 12 năm 2019.

Để kì khảo sát diễn ra nghiêm túc, chất lượng, nhà trường đã ra các Quyết định thành lập các Hội đồng coi và chấm thi, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

            Kì kiểm tra đã diễn ra một cách nghiêm túc. Nhà trường đã tổ chức coi chéo khối, 2 giáo viên/ phòng thi.

Đây cũng là một dịp để đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hiệu quả công tác dạy của thầy, học của trò ở  học kì I; trên cơ sở đó tiếp tục phát huy, điều chỉnh phương pháp giảng dạy, học tập trong  học kì II  nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Bài viết liên quan