Thư mục sách môn Tiếng Việt tiểu học

Tiếng việt ta vốn giàu và đẹp. Đối với mỗi người Việt Nam thì không có một ngôn ngữ nào khác hay và đẹp hơn tiếng mẹ đẻ của mình. Việc đưa tiếng việt vào chương trình giáo dục đã được nhà nước ta chú trọng ngay từ những ngày đầu độc lập. Giữ gìn ngôn ngữ dân tộc cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước của mỗi người.

         Ngày nay, Việt ngữ học đã trở thành một ngành học độc lập, và đã khẳng đinh được vị trí học thuật cao và giá trị xã hội to lớn trong đời sống khoa học và văn hoá Việt Nam. Nó đã được dạy như một môn học độc lập trong trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, vừa được coi là môn học đối tượng, vừa được ý thức như một môn học công cụ, học sinh phải nắm thành thạo để học tốt các môn học khác. Việc dạy và học môn tiếng việt ở cấp tiểu học lại càng quan trọng hơn hết bởi lẽ đây là cấp học đầu tiên làm quen với môn tiếng việt. Có học tốt môn này từ những lớp đầu thì mới mong có cơ sở để học tốt nó ở những cấp học sau và học tốt các môn học khác.

         Để giúp giáo viên và học sinh thuận lợi hơn trong việc dạy và học môn tiếng việt, thư viện trường tiểu học Hồng Phong có chọn lọc và biên soạn cuốn thư mục sách tham khảo phục vụ việc dạy và học môn tiếng việt ở cấp tiểu học.

         Cuốn thư mục này sẽ giới thiệu đến giáo viên và học sinh 36 tài liệu tiêu biểu cần thiết cho việc dạy và học tốt môn tiếng việt. Thư mục được sắp xếp theo vần chữ cái của tên tài liệu để thuận lợi cho việc tìm đọc của bạn đọc.

        Trong quá trình biên soạn cuốn thư mục không tránh khỏi những thiếu sót. Mong rằng bạn đọc sẽ có những đóng góp, bổ sung kịp thời để thư viện có thể hoàn thiện hơn trong những cuốn thư mục tiếp theo.

 1. Bài tập rèn kĩ năng sử dụng dấu câu Tiếng Việt cho HSTH. Tái bản lần thứ 1.-H.: GD, 2011.- 127tr.; 24cm.

TK 2044

 1. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 4/ Trần Mạnh Hưởng, Lê Hữu Tỉnh.- Hà Nội: Giáo dục, 2012.- 124tr.; 24cm.

TK 2038

 1. Bài tập thực hành Tiếng Việt 2.Tập 2/ Trần Mạnh Hưởng, Lê Phương Nga, Xuân Thị Nguyệt Hà.- H.: GDVN, 2012.-104tr.; 24cm.

TK 1934

 1. Bài tập thực hành Tiếng Việt 2.Tập 2/ Trần Mạnh Hưởng, Lê Phương Nga, Xuân Thị Nguyệt Hà.- H.: GDVN, 2012.- 104tr.; 24cm.

TK 1933

 1. Bài tập luyện từ và câu Tiếng Việt 5/ Trần Mạnh Hưởng, Lê Hữu Tỉnh.- TP.HCM: GD, 2007.- 160tr.; 24cm.

TK 1670

 1. 150 bài tập rèn luyện Tiếng Việt làm văn lớp 5/ Nguyễn Quang Ninh, Lê Minh Nguyệt.- TP.HCM: ĐHSP, 2008.- 207tr.; 24cm.

TK 1669

 1. Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 4. Tái bản lần 5/ Trần Mạnh Hưởng, Lê Hữu Tỉnh .-H.: GD, 2010.- 124tr.; 24cm.

TK 1637

 1. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt 3/ Nguyễn Thị Hạnh.-H.: GD, 2009.- 195tr.; 24cm.

TK 1624

 1. Bồi dưỡng Tiếng Việt 1.Tập 2.Tái bản lần thứ 3/ Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Kim Dung.-H.: ĐHSP, 2008.- 183tr.; 24cm.

TK 1596

 1.  Bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt 1/ Lê Phương Liên.-H.: Đại học Sư Phạm, 2008.- 135tr.; 24cm.

TK 1594

 1.  Bài tập rèn kĩ năng sử dụng dấu câu Tiếng Việt cho học sinh tiểu học/ Trần Thị Hiền Lương.-H.: GD, 2008.- 127tr.; 24cm.

TK 1550

 1. Bài tập nâng cao Tiếng Việt 5.Tập 2/ Vũ Khắc Tuân.- TP.HCM: ĐHQG TPHCM, 2008.- 165tr.; 24cm.

TK 1413

 1. Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2. Tập 2/ Vũ Khắc Tuân.- Đồng Nai: Tổng hợp Đồng Nai, 2008.- 128tr.; 24cm.

TK 1360

 1. Bồi dưỡng và nâng cao Tiếng Việt 3. Tập 2/ Phan Thiều, Hoàng Văn Thung.- H.: GD, 2006.- 101tr.; 24cm.

TK 1264

 1. Bồi dưỡng và nâng cao Tiếng Việt 5. Tập 1/ Huỳnh Tấn Phương.-H.: GD, 2006.- 126tr.; 24cm.

TK 1171

 1. Bồi dưỡng nâng cao Tiếng Việt 5. Tập 2/ Lê Thị Nguyên, Trần Thảo Lê.- Đà Nẵng: NXB Đà Nẵng, 2006.- 138tr.; 24cm.

TK 1170

 1. Các dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt 2/ Lê Phương Liên.-H.: ĐHSP, 2008.- 135tr.; 24cm.

TK 1603

 1. Dạy và học môn Tiếng Việt ở Tiểu học theo chương trình mới. Tái bản lần thứ 2/ Nguyễn Trí.- H.: Giáo dục, 2009.- 179tr.; 24cm.

TK 2043

 1. 40 đề ôn luyện Tiếng Việt cuối cấp tiểu học/ Lê Phương Nga, Lưu Hữu Tỉnh, Nguyễn Trí.-H.:GD, 2012.-175tr.; 24cm.

TK 2021

 1. 60 đề kiểm tra và đề thi Tiếng Việt 3/ Võ Thị Hoài Tâm.- Tổng hợp TP.HCM, 2010.- 152tr.; 24cm.

TK 2015

 1. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 2/ Lê Phương Nga.-H.: GDVN, 2012.- 155tr.; 24cm,

TK 1924

 1. Đề kiểm tra học kì môn Tiếng Việt, Toán, Khoa, Sử, Địa lớp 5. Tập 2/ Huỳnh Tấn Phương.- TP.HCM: ĐHSP, 2009.- 142tr.; 24cm.

TK 1665

 1. 54 đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận TV5/ Lê Anh Xuân.-TPHCM: ĐHQGTPHCM, 2008.- 185tr.; 24cm.

TK 1422

 1. Dạy con học Tiếng Việt 3 ở nhà/ Lê Phương Nga ( Chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh, Hoàng Văn Thung.- H.: GD, 2004.- 247tr.; 20.3cm.

TK 711

 1. Dạy học ngữ pháp ở tiểu học: Tái bản lần thứ 2/ Lê Phương Nga.-H.:GD, 2001.- 188tr.; 20,3cm.

TK 56

 1. Em luyện viết đúng, viết đẹp L4.T2/ Nguyễn Thị Hạnh, Thái Ngọc Tường.-H.:GD, 2010.-36tr.; 24cm.

TK 1942

 1. Em học giỏi TV5. Tập 2/ Lê Thị Thảo Nguyên, Trần Đức Niềm.-Tp.HCM, 2006.-144tr,; 24cm.

TK 1091

 1. Em học giỏi Tiếng Việt tiểu học/ Lê Thị Nguyên, Trần Đức Niềm.- Đà Nẵng: NXB Đà Nẵng, 2003.- 180tr.; 21cm.

TK 571

 1. Góp thêm lời ab ủi Trương Chi/ Nguyễn Dương Côn.-H.: Hội nhà văn, 2006.- 82tr.; 19cm.

TK 1126

 1. Giải bài tập Tiếng Việt 3/ Lê Thị Nguyên, Trần Thảo Vinh, Lê Duy Anh.- Đà Nẵng:NXB Đà Nẵng, 2005.- 108tr.; 24cm.

TK 1103

 1. Giải Tiếng Việt 2. Tập 2/ Vũ Tiến Quỳnh.- Nghệ An: NXB Nghệ  An, 2003.- 175tr.; 20.5cm.

TK 702

 1. Giải đáp 88 câu hỏi hỏi về giảng dạy Tiếng Việt ở tiểu học Lê Hữu Tỉnh, Trần Mạnh Hưởng.- H.:GD, 2000.- 231tr.; 20 cm.

TK 86

 1. Giải thích các từ gần âm, gần nghĩa để nhầm lần/ Trương Chính.-H.:GD, 2001.-231tr.; 20.3cm.

TK 71

 1. Hỏi đáp về dạy học Tiếng Việt 5. Tái bản lần 3/ Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên).- H.:GD, 2009.- 239tr.; 20,3cm

TK 1673

 1. Học và ôn luyện Tiếng Việt 2.Tập 2/ Tạ Đức Hiền,....-Hà Nội: Hà Nội, 2012.- 120tr.; 24cm.

TK 2054

 1. Hướng dẫn Tiếng Việt 2 tiểu học/ Nguyễn Thị Kim Dung, Hồ Thị Vân Anh.-H:Đại học Sư Phạm, 2003.-219tr.; 24cm.

TK 28