THƯ MỤC GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ TOÁN TIỂU HỌC LỜI GIỚI THIỆU

THƯ MỤC GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ TOÁN TIỂU HỌC

LỜI GIỚI THIỆU

         Bạn đọc thân mến!

          Sách, báo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã hội như LÊNIN đã nói: “ Không có sách thì không có trí thức, không có trí thức thì không có chủ nghĩa cộng sản ”. Với nhà trường sách, báo càng có ý nghĩa quan trọng vì nó là người bạn gần gũi nhất, là học liệu cần thiết nhất của thầy và trò. Học sinh cần có sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo để học tập và luyện tập. Giáo viên cần có sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ phục vụ giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn để không ngừng nâng cao kiến thức. Bên cạnh đó các loại báo, tạp chí… ở thư viện cũng không kém phần quan trọng là nguồn tài liệu tham khảo hết sức quan trọng, bổ ích đối với giáo viên và học sinh sau những giờ làm việc mệt nhọc.

Hoạt động chủ yếu của giáo viên và học sinh trong nhà trường là giảng dạy và học tập. Cả hai hoạt động này đều sử dụng công cụ là sách, báo. Vì vậy trong giảng dạy và trong học tập cũng như mọi hoạt động khác thì sách không thể thiếu được.

     Nhận thức được vai trò quan trọng đó thư viện trường Tiểu học Hồng Phong 1 đã biên soạn ra cuốn thư mục “ Giới thiệu chuyên đề toán tiểu học”, mong rằng với nội dung của cuốn sách sẽ đem lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích.

       Chúc bạn đọc thành công trong việc lựa chọn cuốn sách mà mình cần để học tập và giảng dạy thật tốt.

1. Toán phát triển trí thông minh 4/Nguyễn Đức Tấn.- TP.Hồ Chí Minh.: Tồng hợp,2012.- ....tr.;....

STK 2056; 51

2. Phát triển và nâng cao toán 5/ Phạm Văn Công.-H.: Đại học Sư phạm, 2010.-....tr.;...

STK 2055; 51

3. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5/Nguyễn Bảo Minh.-H.: Đại học Sư phạm, 2012.-...tr.;....

STK 2061; 51

4. Các dạng bài toán lớp 5 tập 1/Nguyễn Bảo Minh.-H.: Đại học Sư phạm, 2013.-...tr.;....

STK 2057; 51

5. Các dạng bài toán lớp 5 tập 2/Nguyễn Bảo Minh.-H.: Đại học Sư phạm, 2012.-...tr.;....

STK 2058; 51

6. Các dạng bài toán lớp 4 tập 1/Nguyễn Bảo Minh.-H.: Đại học Sư phạm, 2011.-...tr.;....

STK 2059; 51

7. Các dạng bài toán lớp 4 tập 2/ Nguyễn Bảo Minh.-H.: Đại học Sư phạm, 2011.-...tr.;....

STK 2060; 51

8. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4/ Nguyễn Bảo Minh.-H.: Đại học Sư phạm, 2012.-...tr.;....

STK 2062; 51

9. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3/Nguyễn Bảo Minh.-H.: Đại học Sư phạm, 2012.-...tr.;....

STK 2063; 51

10. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 2/Nguyễn Bảo Minh.-H.: Đại học Sư phạm, 2012.-...tr.;....

STK 2064; 51

11. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 1/Nguyễn Bảo Minh.-H.: Đại học Sư phạm, 2012.-...tr.;....

STK 2065; 51

12. Giúp em củng cố và nâng cao toán 2/ Nguyễn Mạnh Thức.- H: Giáo dục, 2012.-..tr.;....

STK 1999; 51

13. Toán bồi dưỡng học sinh lớp 1/ Nguyễn Áng.-H: Giáo dục, 2012.-....tr.;.....

STK 2000; 51

14. 60 đề kiểm tra và đề thi toán 5/ Võ Thị Hoài Tâm.-Đồng nai: Đồng nai, 1980.-.....tr;.....

STK 1993; 51

15. Bài  giảng và lời giải chi tiết toán 5 tập 1/Đỗ Sỹ Hóa.- TP.Hồ Chí Minh.: Tổng hợp, 2011.-...tr;.......

STK 1963; 51

16. Bài  giảng và lời giải chi tiết toán 5 tập 2/Đỗ Sỹ Hóa.- TP.Hồ Chí Minh.: Tổng hợp, 2011.-...tr;.......

STK 1965; 51