QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Tài liệu đính kèm: Tải về

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

===***===

          1. Thủ tục chuyển trường (chuyển đi, chuyển đến) gồm:

          - Học bạ;

          - Giấy khai sinh;

          - Đơn xin chuyển trường (nếu là chuyển từ Vũ Thư đi huyện ngoài, tỉnh ngoài thì cần có phê duyệt đồng ý tiếp nhận của trường nơi học sinh định xin chuyển đến).

          - Giấy giới thiệu của trường ở Vũ Thư kính gửi Phòng Giáo dục & ĐT Vũ Thư (trường hợp chuyển từ Vũ Thư đi huyện ngoài, tỉnh ngoài).

          - Giấy giới thiệu của Phòng Giáo dục & ĐT là cơ quan chủ quản của trường nơi học sinh đang theo học gửi về Phòng Giáo dục & ĐT Vũ Thư (trường hợp học sinh từ huyện ngoài, tỉnh ngoài xin về học tại Vũ Thư).

          * Lưu ý: Giấy giới thiệu ghi tên học sinh, không ghi tên phụ huynh (có mẫu đính kèm).

          - Trường hợp học sinh đang học dở dang (chưa hết kì I hoặc kì II, hoặc chưa kết thúc năm học), cần có bảng trích ngang kết quả hạnh kiểm, kết quả học lực hoặc bảng điểm của học sinh, có chữ ký đóng dấu của trường nơi học sinh đang học, để làm căn cứ pháp lý cho quá trình học tập tiếp theo của học sinh.

 

          2. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

          2.1 Cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho HS (chuyển đi, chuyển đến):

          + Tiếp nhận hồ sơ vào thứ 4, thì thứ 6 trả kết quả;

          + Tiếp nhận hồ sơ vào thứ 6, thì thứ 4 tuần sau trả kết quả.

          2.2 Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (thời hạn trả kết quả là 01 tuần):

          + Tiếp nhận hồ sơ vào thứ 4, thì thứ 4 tuần sau trả kết quả;

          + Tiếp nhận hồ sơ vào thứ 6, thì thứ 6 tuần sau trả kết quả.

 

          3.  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ của công dân (Giấy giới thiệu chuyển trường cho HS Tiểu học): Tại Trung tâm Hành chính công của huyện, cửa trực về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

 

          Đề nghị các trường phổ biến cho Phó hiệu trưởng, cán bộ Văn phòng và những người liên quan, đồng thời tư vấn cho công dân đến liên hệ công việc biết, để lên huyện xin giải quyết các thủ tục HC đúng thời gian và địa điểm quy định.

 

          Trân trọng thông báo !

                                                                   Vũ Thư, ngày 04 tháng 6 năm 2018.

                                                                          BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

                                                                                   (Thông báo)

Mẫu giấy giới thiệu có trong tệp đính kèm

Bài viết liên quan