Hội nghị tư vấn xây dựng đề án “Đưa nghệ thuật hát chèo vào giảng dạy trong các trường phổ thông”

Chiều ngày 9/4, tại Nhà hát Chèo Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tư vấn xây dựng đề án "Đưa nghệ thuật hát chèo vào giảng dạy trong các trường phổ thông".

Trích đoạn Lý trưởng - Mẹ Đốp của học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước cách mạng quê hương Thái Bình; Chương trình hành động số 160/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04, mục tiêu đến năm 2020, các trường học trên địa bàn tỉnh đưa nội dung giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước cách mạng vào chương trình giảng dạy trong các nhà trường và giai đoạn 2021-2023, 100% các trường học đưa hát chèo truyền thống vào chương trình giảng dạy. Hiện nay, các cơ sở giáo dục đã đưa nghệ thuật hát chèo vào trường học với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; một số cơ sở giáo dục đã thành lập và duy trì tốt câu lạc bộ hát chèo. Tuy nhiên việc đưa nghệ thuật hát chèo vào trường học đang gặp một số khó khăn như: kinh phí cho đạo cụ còn hạn chế; thiếu giáo viên có chuyên môn, kinh nghiệm về chèo để duy trì tính liên tục trong dạy và luyện tập; chất lượng giáo viên trong trường học không đồng đều…

Tại hội nghị tư vấn xây dựng đề án “Đưa nghệ thuật hát chèo vào giảng dạy trong các trường phổ thông”, các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đã đưa ra các đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả đề án.

Báo Thái Bình.