Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Ngày sách Việt nam lần thứ 8 năm 2021- Trường Tiểu học Hồng Phong

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8, thư viện trường Tiểu học Hồng Phong đã xây dựng kế hoạch tổ chức: “Ngày hội đọc sách năm học 2020-2021” với chủ đề “Sách hành trang tri thức cho em” vào chiều thứ 4 ngày 28 tháng 4 năm 2021. Nội dung của ngày hội đọc sách năm học 2020-2021 gồm:
   + Phần thi kể chuyện theo sách theo hình thức sân khấu hóa với các câu chuyện đầy màu sắc: chuyện cổ tích, chuyện thiếu nhi, chuyện kể về Bác Hồ, chuyện văn học… đến từ các em học sinh khối 3,4,5.
    + Phần thi thứ 2 dành cho tất cả học sinh các khối: Thi tìm hiểu kiến thức lịch sử nhân kỉ niệm ngày 30/4 qua sách báo qua hình thức rung chuông vàng.
- Hội thi được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh. Sau đây là một số hình ảnh ghi lại các hoạt động mà trường Tiểu học Hồng Phong hưởng ứng “ngày sách Việt Nam lần thứ 8”:

Dưới đây là một số hình ảnh của hội thi:

 

Bài viết liên quan