HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG BÀI TRONG VIOLYMIC VÒNG 9 LỚP 5 (VÒNG THI CẤP TỈNH)- NĂM HỌC 2019-2020