Bài dạy: Thủ công lớp 1: Bài 15 -16: Cách sử dụng kéo, thước kẻ, bút chì và các đoạn thẳng cách đều - GV Nguyễn Trọng Hiếu - TH Hồng Phong